SAS SOLUTIONS

Hotline: 094 67 127.09
Email: congty.sassolutions@gmail.com

Chính sách thanh toán


Chính sách thanh toán của SEO Thông minh dành cho khách hàng.

  • Khách hàng có thể lựa chọn các phương án thanh toán như: Thanh toán trước 50% tổng giá trị hợp đồng, 75% giá trị hợp đồng ngay khi hợp đồng được ký kết. Hoặc chọn hình thức bảo lãnh thanh toán tại Ngân hàng VietcomBank.

Tất cả các phương thức và chính sách thanh toán sẽ được quy định cụ thể chi tiết tại hợp đồng cho mỗi loại hình dịch vụ khách hàng sử dụng.