SAS SOLUTIONS

Hotline: 094 67 127.09
Email: congty.sassolutions@gmail.com

Nhà cung cấp hostting hàng đầu

  07/11/2019


Nhà cung cấp hosting hàng đầu Việt Nam

Website của bạn sẽ bảo mật, ổn định và nhanh gấp nhiều lần khi sử dụng hosting tại SAS

Doanh Nghiệp Vừa

2GBDung lượng

50GBBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

4Addon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

2Mysql Server

2Mysql

134.000vnđ/tháng

1.608.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Vừa

3GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

6Addon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

3Mysql Server

3Mysql

201.000vnđ/tháng

2.412.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Vừa

5GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

10Addon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

6Mysql Server

6Mysql

327.000vnđ/tháng

3.924.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Lớn

7GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

KGHMysql Server

KGHMysql

268.000vnđ/tháng

5.160.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Lớn

8GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

KGHMysql Server

KGHMysql

467.000vnđ/tháng

5.604.000vnđ/năm

Doanh Nghiệp Lớn

10GBDung lượng

KGHBăng thông

KGHĐịa chỉ Email

KGHAddon Domain

KGHSub Domain

KGHPark Domain

KGHMysql Server

KGHMysql

517.000vnđ/tháng

6.204.000vnđ/năm