SAS SOLUTIONS

Hotline: 094 67 127.09
Email: congty.sassolutions@gmail.com

Dịch vụ đăng ký domain

  08/10/2020


BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

Tên miền quốc tế Phí đăng ký Phí duy trì hằng năm Chuyển về Sas Solution
.com 250,000 VNĐ 300,000 VNĐ Miễn phí
.net 280,000 VNĐ 320,000 VNĐ Miễn phí
.org 339,000 VNĐ 339,000 VNĐ Miễn phí
.info 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ Miễn phí
.us 249,000 VNĐ 249,000 VNĐ Miễn phí
.biz 305,000 VNĐ 305,000 VNĐ Miễn phí
.cc 270,000 VNĐ 271,000 VNĐ Miễn phí
.asia 316,000 VNĐ 316,000 VNĐ Miễn phí
.eu 298,000 VNĐ 298,000 VNĐ Miễn phí
.me 610,000 VNĐ 610,000 VNĐ Miễn phí
.tel 384,000 VNĐ 384,000 VNĐ Miễn phí
.ws 700,000 VNĐ 700,000 VNĐ Miễn phí
.name 339,000 VNĐ 339,000 VNĐ Miễn phí
.tv 735,000 VNĐ 735,000 VNĐ Miễn phí
.mobi 475,000 VNĐ 475,000 VNĐ Miễn phí
.bz 700,000 VNĐ 700,000 VNĐ Miễn phí
.co.uk 278,000 VNĐ 270,000 VNĐ Miễn phí
.co 588,000 VNĐ 588,000 VNĐ Miễn phí
.pro 384,000 VNĐ 384,000 VNĐ Miễn phí
Tên miền Việt Nam Phí đăng ký Phí duy trì hằng năm Chuyển về Sas Solution
.vn 800,000 VNĐ 470,000 VNĐ Miễn phí
.com.vn 650,000 VNĐ 350,000 VNĐ Miễn phí
.net.vn 650,000 VNĐ 350,000 VNĐ Miễn phí
.org.vn 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ Miễn phí
.info.vn 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ Miễn phí
.gov.vn 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ Miễn phí
.edu.vn 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ Miễn phí
.biz.vn 695,000 VNĐ 350,000 VNĐ Miễn phí
.name.vn 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ Miễn phí
.pro.vn 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ Miễn phí
.health.vn 400,000 VNĐ 200,000 VNĐ Miễn phí